♥شــــقــایــــق هـــای عــــاشـــــق♥

♥ یـ ـــکـ ــی بـ ــــودـ ... هـ ـــنـ ــوزم هـ ــسـ ــت ♥بـه يـاد شقــايـق♥

♥ شــــقــایــــق هـــای عــــاشـــــق ♥

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

http://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.com

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنج شنبه 29 فروردين 1399برچسب:شقايق هاي عاشق,ساعت 3:31 AM توسط AYDIN Y-O_U |

به قول سهراب

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:مثل ديور,,مثل امروز,,,تا ته فردا,,,ساعت 8:27 PM توسط AYDIN Y-O_U |

تنها يك آرزو دارم

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:تنها يك آرزو دارم,ساعت 8:26 PM توسط AYDIN Y-O_U |

دوباره دوباره

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:تقديم به بهترينم,ساعت 8:26 PM توسط AYDIN Y-O_U |

محكوم عشقم

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:محكوم عشقم,ساعت 8:24 PM توسط AYDIN Y-O_U |

به شب وصلت جانا ديونه شدم

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:به شب وصلت جانا ديونه شدم,ساعت 8:24 PM توسط AYDIN Y-O_U |

بغض آيدين

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:آبرو و هوس,ساعت 8:23 PM توسط AYDIN Y-O_U |

كسي را بخواه كه واسه همه رويا باشه

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:عشق و رويا,ساعت 8:22 PM توسط AYDIN Y-O_U |

آهاي روزگار

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:آهاي روزگار,ساعت 8:21 PM توسط AYDIN Y-O_U |

زمان بندي خدا

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:زمان بندي خدا,ساعت 8:21 PM توسط AYDIN Y-O_U |

عشق چيز عجيبي نيست

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:تو دلت بگيرد و من نفسم,ساعت 8:20 PM توسط AYDIN Y-O_U |

تو كجايي سهراب

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:دل من سخت گرفته,ساعت 8:16 PM توسط AYDIN Y-O_U |

اگر خواستي فراموشت كنم به اين آدرس برو...

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:اگر خواستي فراموشت كنم به اين آدرس برو,,,,ساعت 8:15 PM توسط AYDIN Y-O_U |

ذهنم خالي پر از تو خالي از ديگران

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:اما كنارم خالي از تو پر از ديگران است,ساعت 8:13 PM توسط AYDIN Y-O_U |

هر وقت دل به كسي بستم

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:هر وقت دل به كسي بستم,ساعت 8:7 PM توسط AYDIN Y-O_U |

وقتي دل به بعضيها بستم

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:وقتي دل به بعضيها بستم,ساعت 8:5 PM توسط AYDIN Y-O_U |

وقتي شكستن و رفتن...

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:وقتي نا اميد مي شوم,ساعت 8:5 PM توسط AYDIN Y-O_U |

زندگي سخت است

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:ولي من از زندگي سخترم,ساعت 8:3 PM توسط AYDIN Y-O_U |

خدايا آزموديم با...درد عشق

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:خدايا آزموديم با,,,درد عشق,ساعت 8:1 PM توسط AYDIN Y-O_U |

عشقي كه هرگز آشكار نشد

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:عشقي كه هرگز آشكار نشد,ساعت 7:58 PM توسط AYDIN Y-O_U |

بي شك جهان را ...جهاني براي تو

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:بي شك جهان را ,,,جهاني براي تو,ساعت 7:57 PM توسط AYDIN Y-O_U |

به جز حضور تو ...حتي عشق را

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:به جز حضور تو ,,,حتي عشق را,ساعت 7:35 PM توسط AYDIN Y-O_U |

نگاهم كن

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در دو شنبه 18 خرداد 1394برچسب:متحرك,نگاهمكن,شعر,سكوت,ساعت 7:43 PM توسط AYDIN Y-O_U |

قلبمان

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در دو شنبه 18 خرداد 1394برچسب:قلب,متحرك,ساعت 7:42 PM توسط AYDIN Y-O_U |

بهترينها را بسازي

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در دو شنبه 18 خرداد 1394برچسب:قهوه, بهترينها, متحرك,ساعت 7:41 PM توسط AYDIN Y-O_U |

دريا صبور و سنگين ميخواند

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در دو شنبه 18 خرداد 1394برچسب:عكسهاي متحرك ,دريا ,ساعت 7:40 PM توسط AYDIN Y-O_U |

تنهايي

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در دو شنبه 18 خرداد 1394برچسب:تنهايي,ساعت 7:39 PM توسط AYDIN Y-O_U |

معذرت خواهي حرمت دارد

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در دو شنبه 18 خرداد 1394برچسب:شقايق هاي عاشق,ساعت 7:38 PM توسط AYDIN Y-O_U |

فقط خلوتت را ميشكنند

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در دو شنبه 18 خرداد 1394برچسب:شقايق هاي عاشق,ساعت 7:37 PM توسط AYDIN Y-O_U |

تنها خدا

خدا حافظ واسه هميشه دوستدار همه شما آيدين
+ نوشته شده در دو شنبه 18 خرداد 1394برچسب:شقايق هاي عاشق,ساعت 7:36 PM توسط AYDIN Y-O_U |